antykwariatzksiazkami

antykwariatzksiazkami

Komentarz do Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

ustawa rehabilitacja zawodowa

Dla kogo jest książka Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz? Komentarz do Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych skierowany jest w szczególności do pracowników i przedstawicieli instytucji publicznych, zajmujących się obsługą…