zasiłek dla opiekuna

Świadczenie wspierające. Nowa forma pomocy dla niepełnosprawnych. E-poradnik

Wydawca: My Wspieramy

Rok wydania: 2023

świadczenie wspierające
Świadczenie wspierające. E-poradnik.

Świadczenie wspierające. E-poradnik jest propozycją dla usług niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami dotyczącymi zabezpieczenia potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz utrzymania.

Poradnik porusza wszystkie kwestie związane z wprowadzeniem w życie Ustawy o Świadczeniu Wspierającym.

Kontekst społeczny w poradniku o świadczeniu wspierającym

Od lat w środowisko osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów domaga się systemowej pomocy i wsparcia ze strony państwa osób zależnych. Dodatkowo zmiany w regulacjach prawnych wyburzają Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z roku 2014.

Okazuje się, że strona rządowa przygotowała projekt związany ze wsparciem bezpośrednim osób niepełnosprawnych. Tym samym będzie realizowany model podmiotowego traktowania osób z niepełnosprawnością. Będą one miały prawo do samostanowienia i niezależnego życia.

Ebook – „Świadczenie wspierające” a zasady przyznawania wsparcia

W poradniku obok kwestii społecznych oraz całej procedury legislacyjnej omówione one są podstawowe zasady przyznawania świadczenia wspierającego. E-book dotyka także wysokości wsparcia, mówi o konkretnych kwotach, które będą wypłacane danej osobie, w zależności od tego, jakiego poziomu wsparcia ona wymaga.

Legislator zapowiedział 3 możliwe poziomy wsparcia. Szerzej o orzecznictwie w tym zakresie przeczytają państwo w poradniku.

Poradnik „Świadczenie wspierające” a harmonogram wdrażania Ustawy

E-book świadczenie wspierające omawia także harmonogram wdrażania pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych. Czytelnik dowie się zatem, która grupa i kiedy, będzie mogła uzyskać dostęp do dodatkowych środków przeznaczonych na opiekę.

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów – o czym mówi e-book?

Z uwagi na dotychczasowe regulacje prawne w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego w poradniku podjęta została kwestia opiekunów/rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Omawiana jest sytuacja, w której to osoba niepełnosprawna będzie pobierała świadczenie wspierające. Natomiast jej opiekun w tej sytuacji będzie pozbawiony prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Z poradnika będzie można dowiedzieć się, co powinien zrobić opiekun, który nie będzie już otrzymywał rekompensaty za rezygnację z pracy wskutek konieczności opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

E-book daje też odpowiedź na pytanie, czy osoba niepełnosprawnością, jeśli jest to dla niej korzystniejsze, będzie mogła pozostać w starym systemie, w którym to jej opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne.

„Świadczenie wspierające. E-poradnik” o kontekście społecznym

Poradnik obok podstawowych zagadnień związanym ze świadczeniem wspierającym porusza kwestie społeczne, na tle których były prowadzone prace, przy współudziale rządu oraz środowisk związanych z niepełnosprawnymi. Czytelnik znajdzie tu wszelkie informacje dotyczące dotychczasowego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym.

Będzie mógł tym samym odpowiedzieć sobie na pytanie, czy prace nad nowym systemem orzeczniczym przebiegają w sposób zharmonizowany oraz, czy niepełnosprawni mają szanse na faktycznie niezależne życie.

Asystent osobisty a świadczenie wspierające — co mówi o tym poradnik?

Niemniej istotną kwestią, którą porusza poradnik, jest prawo osób niepełnosprawnych do korzystania z pomocy asystenta osobistego.

W e-booku poświęcono jeden rozdział na omówienie Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Pokazano stan prac zespołu prezydenckiego nad ustawą o asystencie osobistym osoby niepełnosprawnej.

Kto powinien sięgnąć po pozycję „Świadczenie wspierające. E-poradnik”?

Biorąc pod uwagę tak szeroki kontekst poruszany poradniku, wydaje się, że po tę pozycję powinni sięgnąć wszyscy zainteresowani. Niepełnosprawni, opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz wszystkie osoby, które pracują na rzecz społeczeństwa.

Poradnikiem powinny zainteresować się także osoby zdrowe, gdyż znajomość prawa w zakresie wsparcia państwa może się okazać przydatna w ich życiu lub życiu ich bliskich.


Maląg: Będzie nowe świadczenie wspierające, dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *