Autor: My Wspieramy

Rok: 2022

Dla kogo jest e-book: „Świadczenie pielęgnacyjne – poradnik dla opiekunów”?

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób opiekującymi się swoimi niesamodzielnymi bliskimi, których niepełnosprawność powstała w wyniku choroby lub innej przyczyny. Z informacji zawartych w poradniku skorzystają zarówno opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, jak i osób dorosłych. Nie mniej istotne jest, by o tym dla kogo przeznaczone jest świadczenie pielęgnacyjne, wiedziały także osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. E-book warto, aby przeczytali wszyscy. Informacje w nim zawarte mogą się okazać w przyszłości bardzo cenne. Nigdy nie wiemy, czy zawsze będziemy sprawni, podobnie nasze dzieci i inni bliscy.

świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Jakie kwestie porusza publikacja?

W poradniku odnaleźć będzie można wszelkie informacje o świadczeniu pielęgnacyjnym, które mogą pobierać opiekunowie osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z e-booka będzie można się dowiedzieć o wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz konsekwencjach tej decyzji. Opiekunowie osób dorosłych dowiedzą się, że obecnie świadczenie pielęgnacyjne otrzymują nie tylko opiekujący się dziećmi z niepełnosprawnością. Ukazano drogę do starania się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego dla tych osób. Poradnik podpowiada, że nie należy bać się pisać odwołania od negatywnej decyzji w I i II instancji, gdyż bardzo często dopiero Naczelny Sąd Administracyjny kończy całą procedurę ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne pozytywnym wyrokiem.

Autorzy dotykają tematu nierówności społecznych związanych z przyznawaniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zarówno jeśli chodzi o kwoty, jak i kryteria dochodowe. Nie mniej ważnym tematem, wzbudzającym emocje środowiska, jest temat podejmowania pracy przez opiekunów osób niepełnosprawnych. W ostatnim czasie nasilają się protesty w związku z zakazem pracy i uzyskiwania jakichkolwiek dochodów przez tę grupę społeczną. W związku z tym powstały projekty zmian do ustawy m.in. wniesione przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych — Pawła Wdówika. Czy to zaspokaja postulaty opiekunów? Zapewne dowiesz się, czytając kolejne strony publikacji.

Praktyczny przewodnik o procedurze świadczenia pielęgnacyjnego i nie tylko

Poradnik jest praktycznym przewodnikiem pisanym przystępnym językiem. Ukazuje wiele naocznych przykładów z życia codziennego. Czytelnik łatwo dzięki temu będzie mógł zrozumieć i odnieść się do własnej sytuacji. Wielu ludzi — faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych — mając wątpliwości, rezygnuje z ubiegania się o należne im wsparcie.

Dlatego z całą pewnością, jeśli nie orientujesz się, w jaki sposób ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne powinieneś sięgnąć po e-book. Znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytania.

W jaki sposób można się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne? Gdzie się udać, by pobrać i złożyć uzupełniony wniosek? W e-booku podano wzory wypełnionych prawidłowo wypełnionych wniosków i przykłady uzasadnień. Podano również wszystkie kryteria, które trzeba spełnić, aby wniosek był rozpatrzony pozytywnie i świadczenie zostało przyznane. Mowa tu o rodzicach dzieci niepełnosprawnych, którzy rezygnują z pracy, by się nimi opiekować. Także o innych osobach spokrewnionych w linii prostej, m.in. na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Nie pominięto osób zajmujących się działalnością rolniczą i będących właścicielami gospodarstw. Dowiedzą się oni z poradnika, czy muszą sprzedać lub przekazać gospodarstwo, by móc otrzymać wsparcie w postaci świadczenia pielęgnacyjnego. A może wystarczy tylko zaprzestać pracy w gospodarstwie rolnym lub działalności rolniczej.

Z poradnika uzyskasz wiedzę o wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, która będzie obowiązywała w 2023 roku. Poruszona jest kwestia waloryzacji świadczenia dla opiekunów. Wskazano, że zależy ona od wzrostu płacy minimalnej w danym roku. E-book mówi, dlaczego świadczenie pielęgnacyjne wzrosnąć może tylko raz, mimo iż płace minimalne waloryzowane mogą być wielokrotnie w ciągu roku.

Dlaczego warto przeczytać e-book: „Świadczenie pielęgnacyjne — poradnik dla opiekunów”?

Po lekturze e-booka z całą pewnością chcemy polecić, abyś nie omijał tego poradnika. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, skąd wziąć i gdzie złożyć wniosek, masz inne wątpliwości, powinieneś sięgnąć po publikację. Zapewne nie zawiedziesz się. Odpowiada ona na podstawowe pytania i te bardzo szczegółowe. Autorzy nie unikają jednocześnie poruszania także kwestii kontrowersyjnych. Podkreślają, że istnieje pilna potrzeba zrównania prawa do świadczeń dla wszystkich opiekunów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *