choroby orzeczenie o niepełnosprawności

Na jakie choroby orzeczenie o niepełnosprawności

Poradnik za damo w formie e-booku
Autor: Specjalista ds. orzekania o niepełnosprawności
Seria książek: poradniki dla osób niepełnosprawnych
Kategoria: niepełnosprawni co nowego

Jak określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – „niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia trwałości organizmu w szczególności powodującą niezdolność do pracy.”

Innymi słowy niepełnosprawność to niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych oraz zaburzenia w funkcjonowaniu fizycznym, psychicznym i społecznym wynikające z naruszenia sprawności organizmu.

Status osoby niepełnosprawnej potwierdza

 • orzeczenie o niepełnosprawności, które wydawane jest przed ukończeniem 16 roku życia
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które wydawane jest po ukończeniu 16 roku życia.

Choroby kwalifikujące do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności

Zacznijmy od tego, że ocena stanu zdrowia, tj. choroba nie jest jedynym wyznacznikiem do powstania niepełnosprawności. Orzecznictwo określając stopień niepełnosprawności bierze pod uwagę za równo fizyczne jak i psychiczne i społeczne aspekty funkcjonowania jednostki.

Oznacza to, że wystąpienie schorzenia lub choroby nie oznacza, że komisja orzekająca wyda pozytywną decyzję o zaliczeniu do statusu osoby niepełnosprawnej i przyzna stopień niepełnosprawności. Istnieje jednak pewna grupa zaburzeń, które mogą przyczyniać się do powstania niepełnosprawności. Każda z nich posiada swój symbol przyczyny niepełnosprawności. Co istotne, na orzeczeniu może występować więcej niż 1 symbol, jednak nie więcej niż 3.

Lista schorzeń do orzeczenia o niepełnosprawności oraz ich symbole

 • 01-U – upośledzenia umysłowe w stopniu od umiarkowanego po głębokie,,
 • 02-P – choroby psychiczne przykładowo schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, demencja,
 • 03-L – zaburzenia głosu,
 • 04-O – choroby narządu wzroku,
 • 05-R – upośledzenia narządu ruchu są to zaburzenia zarówno pourazowe, jak i wynikające ze schorzeń na przykład zapalenie stawów i kręgosłupa,
 • 06-E – epilepsja,
 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia do których można zaliczyć niewydolność oddechową, chorobę niedokrwienną serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze wywołujące powikłania narządowe, miażdżyca, niewydolność żył głębokich,
 • 08-T – choroby układu pokarmowego takie jak przykładowo m.in. przewlekłe zapalenie trzustki,
 • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego,
 • 10-N – choroby neurologiczne są to m.in. uszkodzenia nerwów, udar przemijający, odwracalny i dokonany,
 • 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.
Jakie choroby na orzeczenie o niepełnosprawności. Zdjęcie do ebooka
Jakie choroby na orzeczenie o niepełnosprawności. Zdjęcie do ebooka

Jak ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności

Aby otrzymać orzeczenie należy zgłosić się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwego pod względem zamieszkania, pobrać i wypełnić wniosek oraz złożyć go dołączając zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz dokumentację medyczną.

W ciągu 30 dni osoba niepełnosprawna zostaje poinformowana o terminie posiedzenia. Podczas niego komisja orzekająca oceni stan zdrowia jednostki oraz poziom jej funkcjonowania. Na tej podstawie oceni stopień niepełnosprawności. Orzeczenie Może być wydane na czas określony lub bezterminowo gdy stan zdrowia nie rokuje poprawy.

Decyzja o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności zostanie wydana w ciągu 14 dni kalendarzowych. Jest ona wysyłana na adres domowy wnioskodawcy. Można także odebrać ją osobiście, jednak należy o tym poinformować Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności najlepiej w dniu posiedzenia.

Choroba na orzeczenie o niepełnosprawności

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *