Stawy i małe zbiorniki wodne

Projektowanie ogrodów – „Stawy i małe zbiorniki wodne”

Tytuł: Stawy małe zbiorniki wodne
Autor: Waldemar Mioduszewski
Wydawnictwo: PWRiL
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 150
Oprawa: miękka

Nieduże zbiorniki wodne, takie między innymi jak stawy, to także istotny element zielonych przestrzeni, choćby takich jak parki. Projektowanie ogrodów już dawno temu uwzględniało je nie tylko jako wyjątkowo piękne elementy otoczenia, ale również przynoszące korzyści gospodarcze – funkcjonowały przy młynach, tartakach, foluszach czy nawet jako stawy rybne. Jest to wciąż element, który można uwzględnić w projekcie swojego ogrodu. Jak to zrobić? O tym dowiemy się z książki „Stawy małe zbiorniki wodne” Waldemara Mioduszewskiego.

Jak założyć staw? Projektowanie ogrodów z uwzględnieniem zbiornika wodnego

Tematyka książki nie dotyczy wszystkich zbiorników wodnych, które można uwzględnić w projekcie przestrzeni zielonej. Nie znajdziemy w niej informacji o oczkach wodnych, które są zasilane z sieci wodociągowej, towarowych stawach rybnych czy małych elektrowni wodnych. Natomiast dowiemy się, jak wybudować staw dla własnych potrzeb, który zasilany jest wodami naturalnymi – powierzchniowymi czy podziemnymi. Autor zajął się tematyką powstawania stawów kopanych oraz zaporowych zarówno od strony praktycznej, jak i prawnej.

Takie zbiorniki wodne od zawsze pełniły ważne funkcje gospodarcze, przyrodnicze i retencyjne. Ich systematyczne likwidowanie, co głównie związane było ze zmianami, jakie zachodziły w gospodarce, bardzo szybko negatywnie odbiło się na zdolnościach retencyjnych obszarów leśnych i rolnych, a także skutkowało nasileniem erozji dennej czy nadmiernym przesuszeniem takich miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych jak torfowiska czy mokradło. A to także związane jest ze zmniejszeniem bioróżnorodności, nie wspominając o walorach estetycznych.

Stawy – co trzeba o nich wiedzieć i jak zacząć projektowanie ogrodów

W pierwszej kolejności z książki dowiemy się wszystkich istotnych informacji o tego typu zbiornikach wodnych, czyli między innymi:

  • jakie są ich funkcje i rodzaje,
  • ich roli w kształtowaniu obiegu wody,
  • wpływie na wody podziemne,
  • walorach ekologicznych i hydrologicznych.

Następnym etapem będzie planowanie i projektowanie ogrodów, których kluczowym elementem będzie staw, w tym przede wszystkim o różnym przeznaczeniu, np.

  • na potrzeby gospodarcze,
  • w celach rekreacyjnych i ozdobnych,
  • w celach ekologicznych i przeciwerozyjnych,
  • funkcjach przeciwpowodziowych.

Projektowanie ogrodów – budowa stawu w praktyce

Ostatecznie posiądziemy także wiadomości z zakresu źródeł zasilania stawów oraz wszystkie inne istotne informacje przedprojektowe, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu tego rodzaju zbiornika wodnego, a także aspekty prawne. Jest to przekrojowa i obszerna wiedza merytoryczna, bez której projektowanie ogrodów ze zbiornikiem wodnym typu staw trudno się obyć.

Projektowanie ogrodów ze zbiornikiem wodnym – część praktyczna

Oprócz wiedzy merytorycznej lektura dostarcza także wiadomości z zakresu działań praktycznych, gdy podejmujemy się stworzenia takiego zbiornika na swoim terenie począwszy od robót przygotowawczych, doboru gruntu, wykonania uszczelnień i umocnień, aż po wykonanie budowli piętrzących i upustowych, a także późniejszą ich eksploatację oraz utrzymanie.

Projektowanie ogrodu – stawy i małe zbiorniki wodne

Projektowanie ogrodów - stawy

Można więc powiedzieć, że jest to lektura dogłębnie poruszająca tematykę stworzenia na swoim terenie stawu o różnym przeznaczeniu, co niewątpliwie usprawni projektowanie ogrodów. Sama książka ma także poręczną formę – to ponad 150 stron odpowiednio skondensowanej treści, w której łatwo się odnaleźć, i z której łatwo korzystać. Autor podaje również literaturę uzupełniającą, do której można sięgnąć, aby jeszcze szerzej zapoznać się z tematyką stawów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *