opiekun osoby niepełnosprawnej

Opiekun osoby niepełnosprawnej – poradnik dla osób sprawujących opiekę oraz ich podopiecznych

Autor: My Wspieramy

Rok wydania: 2023 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją: Opiekun osoby niepełnosprawnej – poradnik dla osób sprawujących opiekę i ich podopiecznych. E-book porusza tematy związane z opieką nad osobami z niepełnosprawnością.

Dla kogo przeznaczony jest e-book: Opiekun osoby niepełnosprawnej – poradnik dla osób sprawujących opiekę oraz ich podopiecznych? 

Jest on skierowany przede wszystkim do osób opiekujących się  niepełnosprawnymi i ciężko chorymi oraz do osób z niepełnosprawnością wymagających pomocy w czynnościach życia codziennego. Poradnik zawiera także wiele interesujących wiadomości dla tych, którzy chcieliby się podjąć roli opiekuna.

Pozycja Opiekun osoby niepełnosprawnej – poradnik dla osób stanowiących opiekę i ich podopiecznych, porusza kwestię opiekuńczości w środowisku osób z dysfunkcjami oraz możliwości jej instytucjonalnego wsparcia, co powoduje, iż może się ona stać wiarygodnym źródłem informacji dla samych potrzebujących. Przystępny i prosty język użyty w tym krótkim informatorze sprawia, że jest on zrozumiały i czytelny dla szerokiego grona czytelników. 


Agnieszka Ścigaj: Opiekunowie osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu.

Co zawiera książka Opiekun osoby niepełnosprawnej – poradnik dla osób sprawujących opiekę i ich podopiecznych? 

Jednym z największych atutów tej publikacji jest rzetelnie przedstawiona charakterystyka pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej. Zawarte w niej fakty uświadamiają czytelnika, kim jest sama postać opiekuna i kto może ją pełnić. Jest ona dokładnym obrazem zadań opiekuńczych, które powinna wykonywać osoba sprawująca pieczę. Wymienia konkretne czynności, z którymi może mieć do czynienia opiekun, jednocześnie przypominając, że ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności i indywidualne potrzeby podopiecznego są one mocno zróżnicowane.

Wspomina, iż funkcja sprawującego pieczę jest bardzo odpowiedzialna i jednocześnie wartościowa, ze względu na więź z podopiecznym.  Uwzględnia, iż w tej roli,  ważne jest obustronne zaufanie, ponieważ spora część pełnionych obowiązków dotyczy intymnych stref podopiecznego np. pomoc przy higienie osobistej.  

Ponadto w poradniku tym czytelnik może się zapoznać z różnymi możliwościami wsparcia finansowego, jakie oferuje polskie państwo dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Wymienia konkretne świadczenia, które można uzyskać, podejmując się opieki nad dorosłym niepełnosprawnym, lub nad niepełnosprawnym dzieckiem. Dokładnie określa jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystać z oferowanej pomocy finansowej.

W publikacji zostały wymienione wszystkie rodzaje dokumentów, jakie należy dostarczyć wraz z wnioskiem, by zostać beneficjentem jednego z dwóch wskazanych zasiłków: świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Porusza ona także tematykę praw, jakie należą się osobom świadczącym usługi opiekuńcze względem najbliższych członków rodziny. Wskazuje dokładne kwoty, które po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przekazywane są co miesiąc na rzecz opiekuna osoby niepełnosprawnej. Przypomina o aktualnie obowiązującym progu dochodowym, którego nie można przekroczyć, chcąc otrzymać specjalny zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej.

Dodatkowo autor publikacji Opiekun osoby niepełnosprawnej – poradnik osób sprawujących opiekę i ich podopiecznych opisuje kryteria, według których mogą być  wykonywane świadczenia opiekuńcze.

Dlaczego warto przeczytać e-book: Opiekun osoby niepełnosprawnej – poradnik dla osób sprawujących opiekę oraz ich podopiecznych?

Poradnik dla osób sprawujących opiekę oraz ich podopiecznych został stworzony w celu przybliżenia postaci opiekuna osoby niepełnosprawnej. Autor wskazuje w nim wszystkie niezbędne i ważne informacje, z którymi powinna zapoznać się każda osoba, rozważająca możliwość sprawowania pieczy nad członkiem najbliższej rodziny lub osobą zupełnie obcą.

Pokazuje, że pomimo iż praca jako opiekun osoby niepełnosprawnej jest bardzo odpowiedzialna, to może przynosić ogromną satysfakcję. Więzi, jaka powstaje pomiędzy opiekunem, a jego podopiecznym nie można porównać do żadnej innej relacji. Ponadto wymienione formy wsparcia finansowego udowadniają, że osoby niepełnosprawne oraz osoby sprawujące nad nimi pieczę, nie są pozostawione bez pomocy ze strony państwa.

Warto zapoznać się z tą publikacją, poznać prawa i obowiązki opiekuna osoby niepełnosprawnej i dowiedzieć się, iż rola sprawującego pieczę, może być jednocześnie całkowitym spełnieniem zawodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *