ustawa rehabilitacja zawodowa

Komentarz do Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
 • Seria: Komentarze praktyczne
 • Redakcja naukowa: Mirosław Włodarczyk, Edyta Bielak-Jomaa, Magdalena
 • Paluszkiewicz, Ewa Staszewska, Tatiana Wrocławska
 • Stan prawny: 15 września 2015
 • Rok wydania: 2015

Dla kogo jest książka Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz?

Komentarz do Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych skierowany jest w szczególności do pracowników i przedstawicieli instytucji publicznych, zajmujących się obsługą osób niepełnosprawnych. Z publikacji powinni skorzystać również przedsiębiorcy, chcący zatrudniać osoby niepełnosprawne i pracownicy kadrowi w zakładach pracy chronionej. Publikacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz może być również przydatny dla organizacji pozarządowych, jak i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości orzekających w sprawach osób niepełnosprawnych.

Czego dotyczy książka Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz?

Publikacja skupia się na uprawnieniach i obowiązkach podmiotów, zajmujących się obsługą osób z niepełnosprawnościami. Przedstawia również uprawnienia osób niepełnosprawnych.
Autorzy omawiają najnowsze zmiany dotyczące ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku, szczególnie dotyczące orzekania o niepełnosprawności i regulacjach mających wspierać ten proces, jak również możliwości pozyskania świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

Książka Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawiera:

 • przepisy ogólne dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 • orzekanie o niepełnosprawności i rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
 • uprawnienia osób niepełnosprawnych,
 • obowiązki i uprawnienia pracodawców, zatrudniających osoby niepełnosprawne,
 • informacje dotyczące zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej,
 • szkolenie osób niepełnosprawnych,
 • zadania służb działających na rzecz osób z dysfunkcjami,
 • zmiany w obowiązujących przepisach ustawy i odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy.

Dlaczego warto przeczytać pozycję: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz?

Publikacja analizuje aspekty prawne (stan prawny z 15 września 2015 roku), odnoszące się do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przydatne dla każdej osoby zajmującej się obsługą osób niepełnosprawnych, a także pracodawców, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat praw przysługującym pracownikom niepełnosprawnym i swoich obowiązków względem nich. Komentarz pozwoli na pogłębienie podstawowej wiedzy z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także pozwoli być na bieżąco ze zmianami, zachodzącymi w polskim prawie.

Ustawa o rehabilitacji w Dzienniku Ustaw
Ustawa o rehabilitacji w Dzienniku Ustaw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *