zatrudnianie osob niepełnosprawnych w polsce

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Aspekty prawne i podatkowe

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, ta niesamowita książka przedstawia czytelnikowi sprawy prawne związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Analizuje jakie są obowiązki związane z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Opisuje wszelkie aspekty związane z prawem pracy, prawem administracyjnym oraz prawem podatkowy. Czyli na czym polega zatrudnienie osoby niepełnosprawnej Twórcy omawiają najważniejsze problemy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej podstawa prawna

Autorzy książki koncentrują się na podstawach prawnych:

 • Ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest to podstawowy regulujący możliwość podjęcia zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną.
 • Ustawa z 7.07.2017 o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny.

uwzględnia też ustawę z 10.05.2018 o zmianie ustawy.

ustawa pfron obrazek na stronie
Ustawa PFRON obrazek na stronie z książką

Poradnik jak zatrudnić osobę niepełnosprawną

Poradnik dzieli się na dwie części. W pierwszej części jest omówienie aspektów z prawa pracy regulujących aspekt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Opisuje też sprawy administracyjno prawne. Druga część poradnika omawia zagadnienia prawa podatkowego. omawia jakie są korzyści dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Innymi słowy jak korzysta firma zatrudniając pracowników niepełnosprawnych. Korzyści te można obliczyć przy pomocy kalkulator PFRON.

zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w firmie
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w firmie

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w skrócie

W książce odpowiedziano na najważniejsze pytania:

 • jak można nabyć lub utracić status pracownika niepełnosprawnego,
 • jakie są rodzaje orzeczenia o niepełnosprawności,
 • jakie są stopnie niepełnosprawności,
 • co to jest schorzenie szczególne,
 • co to jest schorzenie specjalne,
 • jak powinna być treść umowy o pracę z osobą niepełnosprawną,
 • jaka jest wysokość wpłaty na PFRON,
 • jakie są obowiązki pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną,
 • jakie są przywileje osoby niepełnosprawnej w pracy.

Poradnik o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej. Kto powinien przeczytać?

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi w pracy. Do pracodawców osób z orzeczeniem, do pracowników działów kadr, pracowników administracji i jednostek budżetowych.

poradnik jak zatrudnić osobę niepełnosprawną
poradnik jak zatrudnić osobę niepełnosprawną

Jak zatrudnić pracownika z orzeczeniem. Autorzy

Paweł Majka – doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego specjalizujący się w problematyce prawa finansów publicznych, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.

Małgorzata Rydzewska – radca prawny specjalizujący się w problematyce prawa administracyjnego, w tym obsłudze instytucji publicznych.  

Iwona Wieleba – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, autorka  opracowań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz radca prawny. 

Zatrudnianie osób z orzeczeniem. Spis treści

 1. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (prawne pojęcie niepełnosprawności; strony stosunku pracy: pracownik niepełnosprawny, pracodawca; funkcja ochronna prawa pracy a zatrudnianie niepełnosprawnych, prawne pojęcie zakładu pracy chronionej)
 2. Prawa i obowiązki pracowników niepełnosprawnych i pracodawcy (czas pracy; zwolnienia od pracy; obowiązkowe wpłaty na PFRON; wprowadzanie niezbędnych usprawnień dla pracowników niepełnosprawnych; zwrot kosztów ze Śródków Funduszu; dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego)
 3. Stosunek pracy z osobą niepełnosprawną (treść i forma umowy o pracę; rodzaje i charakterystyka umów o pracę)
 4. PFRON – status prawny, zasady funkcjonowania
 5. Zwolnienia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z podatków (podatek od nieruchomości; podatek rolny; podatek leśny; podatek od czynności cywilnoprawnych)
 6. Zwolnienia zakładów w których zatrudnione są osoby niepełnosprawne z opłat publicznoprawnych
 7. Ulgi w zapłacie podatków oraz opłat – wpływ statusu zpchr lub zaz na możliwość uzyskania ulgi
 8. Dofinansowanie działalności pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2018
Wydanie: 1
Liczba stron: 512
Seria: Poradniki
Okładka: miękka
Format: A5
Kategoria: Prawo podatkowe, Prawo pracy
ISBN: 978-83-8124-922-5
Kod towaru: KAM-2342 W01P01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *