Autor: My Wspieramy

Rok 2023

Mimo że osoby z niepełnosprawnością zwykle otrzymują rentę, to jednak wydatki związane z pokryciem kosztów leczenia czy życia codziennego przewyższają wartość świadczenia. Z tego względu część z nich podejmuje zatrudnienie. Praca na rencie dla osób niepełnosprawnych jest istotna nie tylko z powodów ekonomicznych, ale również psychologicznych i społecznych.

Tematem głównym omawianego e-booka jest podejmowanie pracy przez rencistów. Pozycja nie pomija także zatrudniających i właścicieli firm. Co dla pracodawcy oznacza zatrudnienie niepełnosprawnych? Odpowiedzi łatwo można odkryć w treści e-booka.

praca na rencie
Praca na rencie osób niepełnosprawnych.

Dla kogo jest E-book „Praca na rencie”?

Pozycja jest kierowana do osób pobierających świadczenia rentowe. Niektórzy renciści nie podejmują zatrudnienia. Boją się. Sugerując się zapisem na orzeczeniu: niezdolny do pracy, myślą, że praca na rencie jest niemożliwa. Obawiają się podjęcia zatrudnienia przede wszystkim z uwagi na utratę renty, która stanowi dla nich jedyny pewny przychód.

Poradnik łamie ten stereotyp. Wskazuje, jakie prawa ma niepełnosprawny rencista. Uwypukla wiedzę dotyczącą warunków zatrudnienia, dzięki którym można bezpiecznie pracować i pobierać rentę. Czytelnik dowiaduje się z e-booka, ile może zarobić na rencie i jaki przychód będzie oznaczał dla niego zawieszenie renty.

Z pozycji skorzystają także pracodawcy zatrudniający rencistów. To doskonała propozycja dla wszystkich, którzy w swojej firmie chcą mieć pracowników z orzeczeniem, lecz nie wiedzą, w jaki sposób mogliby swoje zamiary wcielić do dobrych praktyk w firmie. Pracodawcy już zatrudniający osoby niepełnosprawne dzięki Poradnikowi „Praca na rencie” usystematyzują swoją wiedzę. Być może wdrożą omawiane rozwiązania w swoich przedsiębiorstwach.

Czego dotyczy e-book: „Praca na rencie”?

Niestety, mimo podejmowanych działań służących poszerzaniu świadomości na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych, to nadal mnóstwo z nich jest przekonana, że nie może pracować. Pracodawcy, spotykając się z orzeczeniem, na którym widnieje napis: „niezdolny do pracy” również  obawiają się zatrudniać takich pracowników.

Przy spełnieniu odpowiednich warunków praca na rencie jest jednak możliwa. Dodatkowo pracodawca może otrzymać szereg form wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakres tematyczny e-booka o pracy niepełnosprawnych rencistów

Książka w formie e-booka wyczerpuje obszerny temat dotyczący pracy na rencie. Porusza między innymi takie zagadnienia, jak:

  • zapis na orzeczeniu: niezdolny do pracy – co dokładnie oznacza dla osoby podejmującej zatrudnienie,
  • zatrudnienie rencisty na otwartym rynku pracy,
  • rodzaje świadczenia rentowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • formy zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych,
  • formy wsparcia finansowego dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z PFRON,
  • pułapka rentowa, czyli próg dochodowy rencisty,
  • zawieszenie renty.
orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności a zakaz pracy.

Dlaczego warto przeczytać e-booka: „Praca na rencie”?

Pozycja wyjaśnia w dokładny i przejrzysty sposób, jak wygląda praca na rencie. Poradnik jest uniwersalny, ponieważ mnóstwo wartościowych informacji otrzyma pracodawca, jak i sama osoba niepełnosprawna. Poruszane zagadnienia są opisane w taki sposób, by były zrozumiałe dla każdego.

Po jej przeczytaniu osoba niepełnosprawna będzie wiedziała, na jakich warunkach może pracować, pobierając jednocześnie rentę. Pracodawca dowiaduje się zaś o korzyściach płynących z zatrudniania pracowników z orzeczeniem. Dowiaduje się, z jakich form wsparcia finansowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może skorzystać i co oznacza dla niego zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością.

Chcielibyśmy, by każdy, kto przeczyta Poradnik, zatrudnił w swojej firmie choćby jedną osobę z niepełnosprawnością.

Renta z tytułu niezdolności do pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *