zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym

Kodeks Pracy praca zdalna od A do Z. Zmiany obowiązujące od 2023 roku

Autor: My Wspieramy

Rok wydania: 2023

Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących pracy zdalnej, które zaszły w Polsce w 2023 roku, stanowią temat centralny omawianego e-booka „Kodeks Pracy — praca zdalna od A do Z”. Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza istotne modyfikacje w zakresie wykonywania obowiązków zawodowych poza tradycyjnym miejscem pracy, oferując zarówno pracodawcom, jak i pracownikom nowe możliwości oraz narzędzia dostosowane do współczesnych wymagań rynku zatrudnienia.

W niniejszej recenzji zanurzymy się w treści tej elektronicznej publikacji, analizując jej strukturę, główne tematy oraz korzyści, które czytelnicy mogą uzyskać, zgłębiając wiedzę na temat nowych regulacji.

Zapraszam do lektury tej recenzji, która nie tylko przybliży Ci zawartość e-booka, ale także pomoże zrozumieć jego praktyczne zastosowania w codziennych sytuacjach zawodowych.

kodeks pracy praca zdalna
Kodeks Pracy praca zdalna 2023.

Dla kogo przeznaczona jest ta publikacja?

E-book „Nowy Kodeks Pracy — praca zdalna od A do Z. Wyjaśniamy zmiany obowiązujące od 2023 roku”, którego dotyczy nasza recenzja, kierowany jest do szerszego spektrum odbiorców, którzy na różnych poziomach zetknęli się z tematyką pracy zdalnej.

Poniżej przedstawiamy grupy, dla których lektura tej publikacji może okazać się szczególnie wartościowa:

 • Pracodawcy chcący zaktualizować swoje informacje na temat organizacji pracy zdalnej.
 • Pracownicy, którzy chcą zrozumieć swoje prawa i obowiązki w kontekście nowych regulacji.
 • Zespoły HR odpowiedzialne za wdrażanie nowych zasad pracy zdalnej w firmach.
 • Konsultanci i doradcy zajmujący się optymalizacją procesów pracy w firmach.

Jaki jest zakres tematyczny tej publikacji?

E-book „Nowy Kodeks Pracy — praca zdalna od A do Z. Wyjaśniamy zmiany obowiązujące od 2023 roku” z głęboką starannością analizuje nowelizacje Kodeksu Pracy, która od 7 kwietnia 2023 roku reguluje wykonywanie pracy zdalnej.

Omawia definicję pracy zdalnej zawartą w art.67 Kodeksu Pracy, przedstawiając prace na odległość jako formę realizacji obowiązków zawodowych, wykonywaną z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Publikacja omawia różne modele pracy zdalnej, takie jak praca hybrydowa czy praca okazjonalna, oraz zwraca uwagę na obowiązki pracodawcy w kontekście nowych regulacji. Przedstawia również, kto może wystąpić z wnioskiem o pracę zdalną oraz w jakich okolicznościach pracodawca może nie zgodzić się na wykonywanie obowiązków na odległość przez pracownika.

kalkulator wynagrodzenia
Kalkulator wynagrodzenia i ekwiwalentu za pracę zdalną.

Korzyści płynące z lektury „Nowy Kodeks Pracy praca zdalna od A do Z”

E-book ten stanowi bogate źródło wiedzy na temat najnowszych zmian w polskim prawie pracy dotyczących pracy zdalnej. Pozwala czytelnikom zrozumieć, jak te zmiany mogą wpłynąć na ich codzienną pracę, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika.

Dzięki klarownym wyjaśnieniom prawnych niuansów czytelnicy będą mogli lepiej zrozumieć swoje prawa i obowiązki w nowej rzeczywistości pracy zdalnej.

 1. Różnorodność modeli pracy zdalnej
  Publikacja przedstawia różne modele pracy zdalnej, takie jak praca hybrydowa czy praca okazjonalna, oferując czytelnikom wgląd w zalety i wady każdego z nich. Pozwala to na lepsze zrozumienie, jakie opcje są dostępne w nowym Kodeksie Pracy oraz jak mogą one wpłynąć na organizację pracy w firmie.
 2. Świadomość obowiązków i praw
  E-book kładzie nacisk na zrozumienie obowiązków pracodawcy oraz praw pracownika w kontekście pracy zdalnej. Omawia, jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników pracujących zdalnie oraz jakie prawa mają pracownicy dzięki tej nowej formie zatrudnienia.
 3. Wskazówki dotyczące składania wniosków o pracę zdalną
  Publikacja oferuje także praktyczne wskazówki dotyczące procesu składania wniosków o pracę zdalną oraz opisuje potencjalne scenariusze, w których pracodawca może odmówić takiego wniosku. Dzięki tym informacjom czytelnicy będą mogli lepiej przygotować się do omawiania możliwości pracy zdalnej ze swoimi pracodawcami.

Nowy Kodeks Pracy praca zdalna od A do Z.

E-book, którego dotyczy niniejsza recenzja, stanowi klucz do zrozumienia nowych regulacji prawnych w zakresie pracy zdalnej. Jego lektura pozwala na pełne zrozumienie zmian, które niosą ze sobą nowelizacje Kodeksu Pracy, umożliwiając zarówno pracodawcom, jak i pracownikom dostosowanie się do nowego porządku prawnego.

Przez pryzmat praktycznych wskazówek i głębokiej analizy prawnej, e-book ten staje się nieocenionym źródłem wiedzy, umożliwiającym efektywne przejście do nowego modelu pracy zdalnej. Zawarte w nim informacje składają się na kompendium wiedzy, które pomoże w pełni wykorzystać potencjał i możliwości, jakie niesie ze sobą praca zdalna w nowej rzeczywistości prawnej.


Nowe zasady pracy zdalnej. Poznaj zmiany w Kodeksie Pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *