zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Całkowita niezdolność do pracy – co to oznacza? Poradnik

Autor: Agencja My Wspieramy

Rok wydania:2023

„Całkowita niezdolność do pracy – co to oznacza? Poradnik” to inspirujący e-book, który oferuje wszechstronne spojrzenie na temat związany z głęboką niepełnosprawnością powodującą problemy w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

całkowita niezdolność do pracy
Całkowita niezdolność do pracy – e-book dla niepełnosprawnych i ich pracodawców.

O czym jest poradnik „Całkowita niezdolność do pracy”?

Autorzy pochylili się nad tematem. W związku z zapotrzebowaniem na łamanie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością powstał kompleksowy poradnik w formie elektronicznej. Skupia się on nad kilkoma obszarami życia osób niepełnosprawnych z całkowitą niezdolnością do pracy oraz nad możliwościami zatrudnienia osób dotkniętych wyzwaniami związanymi przystosowaniem stanowiska i miejsca pracy do ich indywidualnych potrzeb.

Całkowita niezdolność do pracy a sfera zawodowa

Problemy związane z błędnymi stereotypami nie omijają sfery zawodowej osób niepełnosprawnych. Wprost przeciwnie w związku z całkowitą niezdolnością do pracy na orzeczeniu rodzą się liczne bariery zarówno mentalne, społeczne, jak i architektoniczne.

Błędne przekonania o tym, iż osoba z takim zapisem na w orzeczeniu nie może pracować, dominują nie tylko pośród pracodawców nieznających specyfiki niepełnosprawności i orzecznictwa, ale także pośród samych niepełnosprawnych.

Korzyści dla pracodawcy zatrudniającego osoby całkowicie niezdolne do pracy

Wprost przeciwnie lektura podkreśla korzyści z zatrudnienia takiej osoby, jakie może odnieść pracodawca.

Można wspomnieć, chociażby o dofinansowaniu do wynagrodzeń, dofinansowaniu do adaptacji stanowiska i miejsca pracy i innych formach wsparcia pracodawców zatrudniających osoby z bardzo poważnymi niepełnosprawnościami.

Modele zatrudnienia osób całkowicie niezdolnych do pracy

Autor przedstawia różne modele zatrudnienia, takie jak:

  • praca zdalna,
  • mikro-przedsiębiorczość,
  • czy współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jak znaleźć zatrudnienie będąc osobą całkowicie niezdolną do pracy?

Czytelnicy dowiedzą się, jak skutecznie prezentować swoje umiejętności i doświadczenie, jak szukać dostępnych ofert pracy, a także jak skutecznie radzić sobie z ewentualnymi bariery w miejscu pracy. Dodatkowo omówione są narzędzia i technologie, które mogą pomóc w wykonywaniu zadań zawodowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Dla kogo jest e-book „Całkowita niezdolność do pracy”?

Adresując różnorodne potrzeby czytelników, autor skupia się na trzech głównych grupach odbiorców. Osobie z całkowitą niezdolnością do pracy, osobach poszukujących zatrudnienia oraz na pracodawcach.

Nie oznacza to, że lektura będzie bezwartościowa dla innych czytelników. Wprost przeciwnie dzięki przykładom i w przystępny sposób przedstawionym zawiłościom prawnym lektura otwiera oczy całe buch społeczeństwu. Dzięki niej jest możliwe łamanie błędnych przekonań i utrwalonych stereotypów pośród ludzi na temat osób niepełnosprawnych i ich zatrudnienia.

Całkowita niezdolność do pracy a zakaz pracy

Poradnik jest napisany przystępnym językiem i zawiera liczne cenne informacje oraz praktyczne wskazówki dla osób z całkowitą niezdolnością do pracy. Także dla tych, którzy poszukują sposobów na znalezienie zatrudnienia w ramach swoich zdolności.

Istotne informacje mogą odnaleźć w nim także pracodawcy osób z niepełnosprawnością. Dzięki lekturze nabiorą oni przekonania, że całkowita niezdolność do pracy nie oznacza zakazu pracy.

Kompedium wiedzy prawnej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy

Po pierwsze, dla osób z całkowitą niezdolnością do pracy, książka stanowi kompendium wiedzy na temat możliwości i świadczeń, jakie przysługują im na podstawie prawa. Omawiane są kwestie takie jak:

  • renta socjalna,
  • świadczenia rehabilitacyjne
  • oraz programy aktywizacji zawodowej.

Mogą one pomóc w osiągnięciu samodzielności finansowej i społecznej.

Wsparcie psychologiczne, zmiana podejścia do niepełnosprawności oraz techniki radzenia sobie z trudnościami również są poruszane, aby pomóc osobom w pełnym wykorzystaniu swojego potencjału.

Po drugie, dla osób niepełnosprawnych, które nadal poszukują możliwości zatrudnienia, książka dostarcza wartościowych wskazówek, inspiracji i praktycznych narzędzi.

Podsumowanie

Warto przeczytać tę książkę, ponieważ przekazuje pozytywne przesłanie o możliwościach, które mogą się pojawić nawet w trudnych sytuacjach. Autor nie tylko prezentuje obiektywne informacje, ale również dzieli się inspirującymi historiami sukcesu osób niepełnosprawnych, które pokonały swoje przeciwności i znalazły satysfakcjonujące zatrudnienie.

Zachęcamy do lektury poradnika „Całkowita niezdolność do pracy”. Lektura nie zajmie czytelnikowi dużo czasu. Dzięki niej jednak świat osób niepełnosprawnych z całkowitą niezdolnością do pracy stanie się przyjaźniejszy i bardziej zrozumiały.


Niezdolność do pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *